Kurumsal Yapı

Kurumsal Yapı
ALEVİLİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ İMTİYAZ SAHİBİ
Özgür Savaş ÖZÜDOĞRU

YÖNETİM KURULU
Alaattin ATEŞ
Ali DİRİL
Dursun DİRİL
Fikret MİRZAOĞLU
Halil ŞAHİN
Muzaffer BİLGİN
Önder YILMAZ
Özgür Savaş ÖZÜDOĞRU
Tarkan YILMAZ
Teoman TÜRKOĞLU
Yılmaz KAYAASLAN

“ DERGİMİZİN SORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ VE EDİTÖRÜ SAYIN COŞKUN KÖKEL’ İN YURT DIŞI ÇALIŞMALARI NEDENİYLE 01 TEMMUZ 2019 TARİHİNDEN SONRA VE DERGİMİZİN 17 NO’LU SAYISINDAN SONRASI  İTİBARİ İLE EDİTÖRLÜK VE SORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜK GÖREVLERİ SORUMLULUĞUNUN KALMADIĞI SAYGIYLA DUYURULUR. “