Hakkımızda

Alevilik Araştırmaları Dergisi, uluslararası, bilimsel, akademik ve hakemli bir dergidir. Altı ayda bir, yaz ve kış sayısı olmak üzere, yılda iki sefer yayımlanmaktadır. 2011 yılının Haziran ayında yayınlanmaya başlayan dergimiz eş zamanlı olarak internet sitemize koyulmaktadır.

Alevilik, Anadolu kültür ve tarihinin en temel dinamiklerinden biridir. Anadolu’da, 13. yüzyılda Hacı Bektaş Velî tarafından temellendirilmeye başlanan Alevi inancı, yüzyıllar boyunca Küçük Asya’da insanlık değerlerinin temsilciliğini yapmıştır. Temeli sevgi, barış ve hoşgörü gibi evrensel değerlere dayanan ve insanı merkez alan eren düşüncesi; zamana, yaşama ve insanlığa iyi, doğru ve güzeli tarif etmeye çalışmıştır.

Alevilik Araştırmaları Dergisi (AAD) olarak biz de tahta kılıçlı dervişlerden ve dedelerden günümüze ulaşan erenler yolunun muhabbetini canlarla yapmak üzere yola çıktık. Pir’ in; “Okunacak en büyük kitap insandır.” sözünü kendimize kılavuz eyledik. Irk, milliyet, cinsiyet, inanç gibi kalıp ve standartların ötesine varmak adına Hacı Bektaş Velî’nin, Yunus Emre’nin, Pir Sultan Abdal’ın, Edib Harabî’nin düşüncesi Alevilik Araştırmaları Dergisi’nin ekibini bir araya getirdi. İlmin kapısı olan Şah’ ın kültürünü, bilim insanları ve yol ehli ile beraber öğrenmek ve paylaşmak asli amacımızdır. Bunun dışında hiçbir iddia ve hedef içinde değiliz. Sığ, kısır, dar tartışma ve yorumları bırakıp Ehl-i beyt’ in değerlerine sahip çıkılması gerektiğine inanmaktayız.