Uluslararası Hakemli Bilimsel Süreli Yayın
ALEVİ-BEKTAŞİ ÖĞRETİSİNDE “KADIN ERKEK EŞİTTİR” SÖYLEMİNİN DİNSEL ARKAPLANI VE BU SÖYLEMİN TOPLUMSAL ALANDA KADININ ÇALIŞMASINA YÖNELİK TUTUMLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TUNCELİ ÖRNEĞİ