Uluslararası Hakemli Bilimsel Süreli Yayın
HACI BEKTAŞ VELÎ’NİN İSLAM YORUMU ÜZERİNE BAZI ÇÖZÜMLEMELER