Uluslararası Hakemli Bilimsel Süreli Yayın
Kurumsal Yapı
ALEVİLİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ İMTİYAZ SAHİBİ
Özgür Savaş ÖZÜDOĞRU

YÖNETİM KURULU
Alaattin ATEŞ
Ali DİRİL
Dursun DİRİL
Fikret MİRZAOĞLU
Halil ŞAHİN
Muzaffer BİLGİN
Önder YILMAZ
Özgür Savaş ÖZÜDOĞRU
Tarkan YILMAZ
Teoman TÜRKOĞLU
Yılmaz KAYAASLAN

Prof. Dr. Medine SİVRİ (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi)

SORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ VE EDİTÖR
Coşkun KÖKEL

İNGİLİZCE EDİTÖRLERİ
Arş. Gör. Arzu YETİM - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Sibel KUŞCA