Alevilik Araştırmaları Dergisi - The Journal of Alevi Studies
Uluslararası Hakemli Bilimsel Süreli Yayın